הרחבת מקשים C10

הרחבת מקשים לטלפון IP

30 מקשים מוארים לחיווי

ניתן לשרשר עד 5 הרחבות לעד 150 נוריות חיווי או קיצורים

נוריות בצבע כפול אדום וירוק

הרחבת מקשים C10
הרחבת מקשים C10

תמיכה ב BLF

ניתן לתכנת את המקשים לחיוגים מקוצרים או קיצורי תכונות וכו'

אין צורך בחשמל מקבל את אספקת החשמל מהטלפון

הרחבת מקשים C10
הרחבת מקשים C10