KLARVOICE שפורפרת

שפורפרת KLARVOICE מיוחדת לטלפוני IP מאפשרת להכפיל את ספקטרום תדרי הקול אותם תשמע. שפורפרת מושלמת לכל מרכזית IP מתקדמת.

KLARVOICE שפורפרת
KLARVOICE שפורפרת

מכשירי SNOM הנתמכים ביחידה זו :

SNOM 370

SNOM 360

SNOM 320

SNOM 300

להצעת מחיר התקשר עכשיו !

03-6319000