YEALINK ציוד נילווה

חברת SNOM מציגה מגוון ציוד משלים לטלפוני IP ביאכות מושלמת ותאימות מלאה עם מרכזיות IP. יחידת הרחבת מקשים הניתנת לשרשור, שוםרםורות מיוחדות באיכות קול HD להתאמה מושלמת עם מרכזיות IP, ערכות ראש למערכות CALL CENTER של מרכזיות IP, כולם באיכות מושלמת ותאימות מלאה למרכזיות IP מתקדמות. פתרון מושלם ומשלים לכל מרכזית IP.

YEALINK ציוד נילווה
YEALINK ציוד נילווה