מספר כוכבית + מספר יפה

מספר כוכבית - מספר יפהמספר כוכבית + מספר יפה – קבוצת מספרים רצופה
מספר הטלפון אליו פונים הינו חשוב ביותר

איפיון רצוי:

מספר שקל לזכור, מספר מקוצר, מספר יפה, קשר עם מספר אחר, רצף מספרים לקשר עם מחלקות ואנשים שונים במרכזיה, מספר אשר מונע טעות ובלבול, במרכזיה אחת ניתן להגדיר מספרים שונים, לפניות בזמנים שונים-מעניק שירות יותר טוב ומהיר לפונים ואיפיון נכון יותר של המענה תוך מדידת המשאבים והצרכים בהתאם לכמות הפונים בכל עניין מסוים. מדידת מדיות פרסום שונות, יכולת לשיחות יוצאות במגוון אפשרויות חסוי/ראשי/שלוחה/מדיה.

בנוסף, נאמר בפסק הדין: "נקל לראות כי קבלת טענת העותרות לפיה יש לראות בהן "לקוח" – שמשמעותה בפועל היא כי העותרות תהיינה רשאיות להחזיק במלאי מספרי כוכבית ולמנוע את ניודם, וכתוצאה מכך לדרוש מחירים מופרזים עבור הקצאתם – מנוגדת לתכליות החוק והוראות המינהל, והיא עלולה לפגוע, הלכה למעשה, ביכולתם של בעלי עסקים, שלמענם מוקצים המספרים המקוצרים, לקבל שירות ראוי במחיר הוגן. יש לזכור כי עבור עסקים מספרי הכוכבית משמשים מעין "תעודת הזהות" שלהם, ועל כן היעדר יכולת ניוד המספר למפעיל (בעל רישיון) אחר, מהווה חסם של ממש להתפתחותה של תחרות בין בעלי רישיון, והתוצאה היא שהעסקים בעלי מספרי הכוכבית הופכים ל"קהל שבוי" של העותרות ושל בעל הרישיון נותן השירות. לכך יש השלכה ישירה ומהותית על איכות השירות ובעיקר על מחירו. זה המצב אותו ביקשו המשיבים לשנות בהוראות המינהל שפרסמו; ומאידך גיסא, זה המצב שהעותרות מבקשות, למעשה, להנציח בעתירתן. תוצאה זו אינה עולה בקנה אחד, כאמור, עם תכליות החוק, ומהווה נסיגה לאחור מהמהפכה שהושגה בתחום ניידות המספרים והתחרות, עם כניסתם לתוקף של תיקונים מס' 21 ו- 32 לחוק".

לייעוץ טכנולוגי בתקשורת לעסק שלך צור קשר:

מידע להורדה
שם הקובץ קובץ
מדריך הפעלת מרכזייה קובץ שירות להורדה
מדריך הפעלת טלפון ACT104 קובץ שירות להורדה
מצגת הדרכה להפעלת טלפון SNOM320 קובץ שירות להורדה
מדריך הפעלה למכשירי טלפון SNOM IP מסדרה 3XX
מדריך הפעלה למכשיר טלפון FANVIL C62 (אנגלית)
מדריך הפעלה למכשיר טלפון FANVIL C62 (עברית)
מדריך הפעלה לטלפון SIPTIP IP  + C56
מדריך הפעלה SNOM M9 (אנגלית)
מדריך הפעלה SNOM 300 (עברית)
מדריך הפעלה SNOM 320(עברית)
מדריך הפעלה Escene ES220N(עברית)
מדריך הפעלה T19P E2(עברית)
מדריך הפעלה SIP T46S(עברית)
מדריך הפעלה SIP-T48G(עברית)
מדריך הפעלה W60B&W56H(עברית)
מדריך הפעלה SIP-T26P(עברית)
מדריך הפעלה SNOM 725(עברית)
מדריך הפעלה SNOM 725(עברית)
מדריך הפעלה Escene ES320N(עברית)
פרטים ליצירת קשר
  • מען למכתבים ת.ד 9059, ת"א, מיקוד 6109001
  • טלפון: 03-6319000
  • מייל: service@more-net.com
  • שעות פעילות ימי א-ה בין השעות 8:30 – 17:30
דף מוקד שירות

מור נט תקשורת בע"מ מציגה את החידוש הטכנולוגי האחרון בתחום התקשורת, מרכזית טלפון מור נט תקשורת בע"מ מציגה את החידוש הטכנולוגי האחרון בתחום התקשורת, טלפון מור נט תקשורת בע"מ מציגה את החידוש הטכנולוגי האחרון בתחום התקש